Kaīls! winnas prawidāsna en Prūsai, awīzi ‘Prūsas Tāutas Prēigara’, prūsiskas billas wirdeīns, Bilā — pagaūnjais makīntun si prūsiskan šandēinan, Prūsiskas emnes Prūsas Etāri — prūsiskai zentlāi stwi be teinū, prūsiskas bandas Romowe Rikoito pāusan, palīkitan nawasmu albumu Undēina.