Kaīls! Teinū mes jāu turrimai winnas prawidāsnan en Prūsai, awīzin ‘Prūsas Tāutas Prēigara’, nawwan prūsiskan wirdeīnan, Bilā — pagaūnjais makīntun si prūsiskan šandēinan, Prūsas Etāri — prūsiskai zentlāi stwi be teinū, be prūsiskas bandas Romowe Rikoito pāusan, palīkitan nawasmu albumu Undēina. Ik Tū kwaitīlai pagalbtwei, peisāis madli stwi.